Back
Lazar

Lazar Sekulić

Co-Founder / Digital Marketing Specialist

Specijalista u digitalnom marketingu sa dugogodišnjim iskustvom u SEO, SM, PPC i Email kampanjama.

Trenutno zaposlen u američkoj IT kompaniji CCBill na poziciji SEO Analyst.

Predavač na kursevima vezanim za marketing.

Ostatak tima