Back
Aleksandar

Aleksandar Stefanov

Front-End Developer

Aleksandar Stefanov je Front-end developer sa iskustvom u FE tehnologijama (HTML, CSS, SCSS, JS), trenutno zaposlen u domaćoj IT kompaniji.

Iza sebe ima višegodišnji rad sa decom kao nastavnik u školi, a svoje dodatno angažovanje je usmerio na digitalno opismenjavanje učenika.

Već niz godina vodi kurseve i radionice vezane za digitalnu pismenost i web programiranje.

Ostatak tima