Back
Ana

Ana Mihajlov

IT Assistant

IT asistent sa dugogodišnjim iskustvom, trenutno zaposlena u domaćoj kompaniji za softverska rešenja TO-NET.

Osnovne studije završila je na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu na smeru Informacione tehnologije u poslovnim sistemina.

Master studije završava na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer – Inženjerstvo informacionih sistema.

Predavač na kursevima iz osnovnog rada na računaru.

Ostatak tima